ของฟรี !! 15 แอพ ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 28 มกราคม 2556 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Tiny Kingdom

https://itunes.apple.com/th/app/id583262503?mt=8

iStudiez Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id310636441?mt=8

ScrapPad – Scrapbook for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id353143273?mt=8

The Grid – Calendar

https://itunes.apple.com/th/app/id578246316?mt=8

ArcFrame

https://itunes.apple.com/th/app/id491657327?mt=8

FileMaster – File Manager & Downloader

https://itunes.apple.com/th/app/id582219355?mt=8

Lightroom 4 retouching

https://itunes.apple.com/th/app/id511667667?mt=8

Gyroscope Surface Level

https://itunes.apple.com/th/app/id397632163?mt=8

The Engine Tester

https://itunes.apple.com/th/app/id590628533?mt=8

Dungelot

https://itunes.apple.com/th/app/id590247444?mt=8

Photo in Word Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id513227128?mt=8

Fling Cube – Block Shooter

https://itunes.apple.com/th/app/id383895133?mt=8

Black Matter

https://itunes.apple.com/th/app/id349558837?mt=8

Angry Battle Choppers – A Helicopter War Game

https://itunes.apple.com/th/app/id595149261?mt=8

Secrets for iPad – Tips & Tricks – iOS 6 Edition

https://itunes.apple.com/th/app/id379894843?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!