20 แอพ iOS แจกฟรี (มีมูลค่า) ประจำวันที่ 28 กรกฏาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Stickman Games : Summer Edition

http://itunes.apple.com/app/stickman-games-summer-edition/id527524556?mt=8

Atomic Galactic Rider – Van Pershing in Space

http://itunes.apple.com/app/atomic-galactic-rider-van/id523252225?mt=8

SkySafari 3

http://itunes.apple.com/app/skysafari-3/id437108143?mt=8

Around the World in 80 Days HD (Premium)

http://itunes.apple.com/app/around-world-in-80-days-hd/id475645575?mt=8

Pocket Zoo with Live Animal Cams

http://itunes.apple.com/app/pocket-zoo-live-animal-cams/id371273282?mt=8

iNightstand Plus

http://itunes.apple.com/app/inightstand-plus/id542766618?mt=8

Compass for New iPad

http://itunes.apple.com/app/compass-for-new-ipad/id526054874?mt=8

Wake Up Pro Alarm

http://itunes.apple.com/app/wake-up-pro-alarm/id497561718?mt=8

Starbounder HD

http://itunes.apple.com/app/starbounder-hd/id517597779?mt=8

Warmongers

http://itunes.apple.com/app/warmongers/id495958318?mt=8

ABC Wildlife

http://itunes.apple.com/app/abc-wildlife/id379192277?mt=8

Car Club:Tuning Storm

http://itunes.apple.com/app/car-club-tuning-storm/id494481220?mt=8

Starbounder SD

http://itunes.apple.com/app/starbounder-sd/id517540323?mt=8

Dungeon Block: Girl, Rescues Knight!

http://itunes.apple.com/app/dungeon-block-girl-rescues/id503080382?mt=8

Insect Talent

http://itunes.apple.com/app/insect-talent/id542895286?mt=8

Textmatic

http://itunes.apple.com/app/textmatic-text-on-photo-photo/id542407860?mt=8

iDraw HD

http://itunes.apple.com/app/idraw-hd/id396336736?mt=8

Photo Frame Plus Pro

http://itunes.apple.com/app/photo-frame-plus-pro/id501639238?mt=8

Photo HD Pro

http://itunes.apple.com/app/photo-hd-pro/id503615781?mt=8

Germz

http://itunes.apple.com/us/app/germz/id439111512?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!