ฟรียกแผง !!19 แอพ iPhone&iPad แจกฟรี ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Paper Notes

http://itunes.apple.com/app/paper-notes/id528460221?mt=8

My Clock Station Pro

http://itunes.apple.com/app/my-clock-station-pro/id548580935?mt=8

WiFi Streamer

http://itunes.apple.com/app/wifi-streamer/id452674404?mt=8

Kakuro

http://itunes.apple.com/app/kakuro/id306200861?mt=8

BlackWings.Defender

http://itunes.apple.com/app/blackwings.defender/id547650556?mt=8

Feed Candy

http://itunes.apple.com/app/feed-candy/id548992909?mt=8

Dream Track Nation

http://itunes.apple.com/app/dream-track-nation/id410013652?mt=8

iTalpa

http://itunes.apple.com/app/italpa/id510496992?mt=8

iTranslator

http://itunes.apple.com/app/itranslator/id547001414?mt=8

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

http://itunes.apple.com/app/sprinkle-water-splashing-fire/id447791438?mt=8

Czech Republic Travelpedia

http://itunes.apple.com/app/czech-republic-travelpedia/id550394439?mt=8

Secret Voice Recorder

http://itunes.apple.com/app/secret-voice-recorder/id545166882?mt=8

Warship Vs. Alien HD

http://itunes.apple.com/app/warship-vs.-alien-hd/id524628921?mt=8

Ninja Must Die

http://itunes.apple.com/app/ninja-must-die/id531220080?mt=8

Quick Reader

http://itunes.apple.com/app/quick-reader/id540205892?mt=8

Kahmate

http://itunes.apple.com/app/kahmate/id459168065?mt=8

iOrnament – The Art of Symmetry

http://itunes.apple.com/app/iornament-the-art-of-symmetry/id534529876?mt=8

Spirogrow

http://itunes.apple.com/app/spirogrow/id415889195?mt=8

Tabs Finder

http://itunes.apple.com/app/tabs-finder/id424860631?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!