โหลดฟรีวันลอยกระทง …23 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

X-Runner

https://itunes.apple.com/th/app/id569768801?mt=8

Triggertrap

https://itunes.apple.com/th/app/id517679831?mt=8

Softbox

https://itunes.apple.com/th/app/id364922868?mt=8

OneTuner Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id541578140?mt=8

Paint My Wall – Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id542990350?mt=8

Roads of Rome HD

https://itunes.apple.com/th/app/id439834249?mt=8

Arthur Christmas Movie Storybook

https://itunes.apple.com/th/app/id479278884?mt=8

Roads of Rome

https://itunes.apple.com/th/app/id479503309?mt=8

Burrito Bison

https://itunes.apple.com/th/app/id519781433?mt=8

Secure Gmail

https://itunes.apple.com/th/app/id496041864?mt=8

Doodle Devil

https://itunes.apple.com/th/app/id418925394?mt=8

Doodle Devil HD

https://itunes.apple.com/th/app/id489522411?mt=8

RunSanity

https://itunes.apple.com/th/app/id531334161?mt=8

DMD Panorama

https://itunes.apple.com/th/app/id441183050?mt=8

Boxes by Fishington Studios

https://itunes.apple.com/th/app/id541354798?mt=8

Hong Kong Offline Street Map

https://itunes.apple.com/th/app/id340389375?mt=8

ZipApp – The Unarchiver

https://itunes.apple.com/th/app/id522281602?mt=8

5K Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id575058902?mt=8

Habits Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id407892458?mt=8

White Noise and Nature Sounds

https://itunes.apple.com/th/app/id542978966?mt=8

Postr for Tumblr

https://itunes.apple.com/th/app/id518015379?mt=8

Cats Away

https://itunes.apple.com/th/app/id530091931?mt=8

Star Scales Pro For Guitar

https://itunes.apple.com/th/app/id303486854?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!