จัดเต็ม !! 31 แอพ iPhone/iPad ที่ปกติขาย…แต่วันนี้แจกฟรี [ไม่ง้อแอพตู้] – 29/06/56

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ >>> http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Gesture Touchpad for Win8

https://itunes.apple.com/th/app/id560440812?mt=8

Arpeggionome for iPhone

https://itunes.apple.com/th/app/id628246058?mt=8

Cloud Files by Olive Toast

https://itunes.apple.com/th/app/id522366430?mt=8

Spooky Manor HD

https://itunes.apple.com/th/app/id592086866?mt=8

TouchSports Tennis 2012

https://itunes.apple.com/th/app/id413115416?mt=8

TouchSports Tennis

https://itunes.apple.com/th/app/id296596304?mt=8

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

https://itunes.apple.com/th/app/id447791438?mt=8

Nihilumbra

https://itunes.apple.com/th/app/id500161349?mt=8

File Manager Pro App

https://itunes.apple.com/th/app/id558270538?mt=8

The 7 Minute Workout

https://itunes.apple.com/th/app/id653407949?mt=8

Kyubo

https://itunes.apple.com/th/app/id623939646?mt=8

THX tune-up

https://itunes.apple.com/th/app/id592624594?mt=8

VS. Racing 2

https://itunes.apple.com/th/app/id497693461?mt=8

Sucker’s Punch HD

https://itunes.apple.com/th/app/id468573067?mt=8

Sucker’s Punch

https://itunes.apple.com/th/app/id468369838?mt=8

Reeder

https://itunes.apple.com/th/app/id325502379?mt=8

Crazy Monster Bowling – PRO

https://itunes.apple.com/th/app/id627493234?mt=8

Complete

https://itunes.apple.com/th/app/id632882490?mt=8

Grudger

https://itunes.apple.com/th/app/id602297646?mt=8

Video Rotate & Flip

https://itunes.apple.com/th/app/id554533692?mt=8

Video 2 Photo – extract still pictures from movies

https://itunes.apple.com/th/app/id487353844?mt=8

Muffin Knight

https://itunes.apple.com/th/app/id447610616?mt=8

SizeMyBike

https://itunes.apple.com/th/app/id358183415?mt=8

Resume Express

https://itunes.apple.com/th/app/id570660236?mt=8

Soldiers of Glory: Modern War TD

https://itunes.apple.com/th/app/id631085580?mt=8

Singapore Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id461717907?mt=8

Spy Calc – ซ่อนรูปภาพและวิดีโอ

https://itunes.apple.com/th/app/id352041837?mt=8

Abs Workouts – Getting A Perfect Belly in 12 Days

https://itunes.apple.com/th/app/id554616723?mt=8

Cut the Buttons HD

https://itunes.apple.com/th/app/id474137540?mt=8

HABU music

https://itunes.apple.com/th/app/id540535146?mt=8

Cut the Buttons

https://itunes.apple.com/th/app/id474138682?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!