แจกฟรี !! 24 แอพ ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 30 มกราคม 2556 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

The Creeps! HD

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id364906949?mt=8[/url]

The Creeps!

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id300670609?mt=8[/url]

South America Travelpedia

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id549130503?mt=8[/url]

South Asia Travelpedia

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id520361860?mt=8[/url]

Learn World Geography

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id385952415?mt=8[/url]

MyEmotions: Tune Into Your Feelings

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id590226185?mt=8[/url]

Labyrinth classic 2

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id415901743?mt=8[/url]

blurr

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id460056031?mt=8[/url]

Death Call 2

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id550303133?mt=8[/url]

Dark Nebula – Episode One

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id331149690?mt=8[/url]

Breakdance Champion Red Bull BC One

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id433860212?mt=8[/url]

AstroWings3 Plus : ICARUS

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id546637418?mt=8[/url]

Zombie Drop HD

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id407681557?mt=8[/url]

Recorder Pro: Professional Voice Recording On-The-Go

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id573445641?mt=8[/url]

Discovr Music – find new music

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id412768094?mt=8[/url]

Write 2 – The Best Note Taking & Writing App

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id426253668?mt=8[/url]

File Manager Pro App

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id558270538?mt=8[/url]

Stickman Ski Racer

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id568890883?mt=8[/url]

National Geographic World Atlas

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id364733950?mt=8[/url]

World Atlas by National Geographic

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id342272934?mt=8[/url]

SpineDecide

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id388760815?mt=8[/url]

Balls

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id303046432?mt=8[/url]

A Wonderland Story

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id557881127?mt=8[/url]

EZ Brightness Pro ( Reduce battery consumption, protect your eyes )

[ur]https://itunes.apple.com/th/app/id563779388?mt=8[/url]


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!