จัดเต็ม !! 31 แอพ iOS แจกฟรีประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Blux Camera for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id573827039?mt=8

Bloody Alice Defense

https://itunes.apple.com/th/app/id590367631?mt=8

Age Of Wars: Magic And Power [Deluxe]

https://itunes.apple.com/th/app/id597244475?mt=8

UniqBoard : Sticky Notes

https://itunes.apple.com/th/app/id411406415?mt=8

Voice SMS

https://itunes.apple.com/th/app/id528408291?mt=8

Cleaner – Remove Multiple Contacts Fast

https://itunes.apple.com/th/app/id519077149?mt=8

GeoDrop HD

https://itunes.apple.com/th/app/id478344246?mt=8

Scripts Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id348543183?mt=8

Goteborg Travel Map (Sweden)

https://itunes.apple.com/th/app/id599480291?mt=8

Governor of Poker 2

https://itunes.apple.com/th/app/id532497159?mt=8

Governor of Poker 2 HD

https://itunes.apple.com/th/app/id532499096?mt=8

vBrowse PRO

https://itunes.apple.com/th/app/id489291653?mt=8

All-in Pedometer

https://itunes.apple.com/th/app/id368180978?mt=8

7 Elements

https://itunes.apple.com/th/app/id577696686?mt=8

BoothStache

https://itunes.apple.com/th/app/id575184315?mt=8

Munch Time HD

https://itunes.apple.com/th/app/id501055324?mt=8

FineScanner

https://itunes.apple.com/th/app/id534203582?mt=8

Guitar Suite

https://itunes.apple.com/th/app/id501108781?mt=8

Gangster Granny 2: Madness HD

https://itunes.apple.com/th/app/id593885623?mt=8

newtonica2 – Return of the Baby Bird

https://itunes.apple.com/th/app/id298791546?mt=8

newtonica2 resort

https://itunes.apple.com/th/app/id301054904?mt=8

newtonica

https://itunes.apple.com/th/app/id288799326?mt=8

Link that Gugl

https://itunes.apple.com/th/app/id581320296?mt=8

PhotoViva

https://itunes.apple.com/th/app/id459007515?mt=8

Little Tribes

https://itunes.apple.com/th/app/id576215323?mt=8

ABBYY CardHolder

https://itunes.apple.com/th/app/id459456432?mt=8

Cardio Buddy

https://itunes.apple.com/th/app/id554391046?mt=8

Texas Hold’em for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id407205885?mt=8

iMV

https://itunes.apple.com/th/app/id578555347?mt=8

Newsify RSS Reader (Google Reader Client)

https://itunes.apple.com/th/app/id510153374?mt=8

WhatsTheNumber

https://itunes.apple.com/th/app/id460913649?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!