ส่งท้ายสิ้นเดือน !! 22 แอพ iOS แจกฟรี (มีมูลค่า) ประจำวันที่ 31 กรกฏาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Squarescape

http://itunes.apple.com/us/app/squarescape/id535304038?mt=8

Discovr Apps – discover new apps

http://itunes.apple.com/app/discovr-apps-discover-new/id440101665?mt=8

Draw Dict – for Draw Something

http://itunes.apple.com/app/draw-dict-for-draw-something/id530189788?mt=8

Magic Wingdom Deluxe

http://itunes.apple.com/app/magic-wingdom-deluxe/id537654487?mt=8

Spanish Speak Board

http://itunes.apple.com/app/spanish-speak-board/id364909868?mt=8

Tilt-a-Bowl

http://itunes.apple.com/app/tilt-a-bowl/id437515048?mt=8

iContactsPro+ – Advanced Contact Management

http://itunes.apple.com/app/icontactspro+-advanced-contact/id536396212?mt=8

Checklyst

http://itunes.apple.com/app/checklyst/id449657536?mt=8

MoveEver (for Evernote)

http://itunes.apple.com/app/moveever-for-evernote/id537026485?mt=8

Beeing

http://itunes.apple.com/app/beeing/id494427281?mt=8

Almighty Cow

http://itunes.apple.com/app/almighty-cow/id519514888?mt=8

Total Defense 3D for iPad

http://itunes.apple.com/app/total-defense-3d-for-ipad/id546332273?mt=8

Sketchman HD

http://itunes.apple.com/app/sketchman-hd/id501943923?mt=8

City Maps 2Go

http://itunes.apple.com/app/city-maps-2go/id327783342?mt=8

Sketchman

http://itunes.apple.com/app/sketchman/id501943783?mt=8

21K Runner: Half marathon run trainer

http://itunes.apple.com/app/21k-runner-half-marathon-run/id521810715?mt=8

City Maps 2Go

http://itunes.apple.com/app/city-maps-2go/id327783342?mt=8

Comic Story

http://itunes.apple.com/app/comic-story/id531596060?mt=8

Let‘s collage

http://itunes.apple.com/app/let-s-collage/id536214860?mt=8

SnapShotCam

http://itunes.apple.com/app/snapshotcam/id414001529?mt=8

Toss It

http://itunes.apple.com/app/toss-it/id395923089?mt=8

PhotoScan Express: Store Your Memories in PDF

http://itunes.apple.com/app/photoscan-express-store-your/id540747888?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!