15 แอพฟรี ส่งท้ายสัปดาห์ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 55 [iPhone&iPad]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Activision Anthology

http://itunes.apple.com/app/activision-anthology/id542727742?mt=8

Comicorder HD – Fool Your Friends App

http://itunes.apple.com/app/comicorder-hd-fool-your-friends/id548248101?mt=8

The Last Driver

http://itunes.apple.com/app/the-last-driver/id518022424?mt=8

Blood & Glory: Legend

http://itunes.apple.com/app/blood-glory-legend/id496748308?mt=8

Cursed Treasure HD

http://itunes.apple.com/app/cursed-treasure-hd/id483297497?mt=8

Extreme Skater

http://itunes.apple.com/app/extreme-skater/id516534997?mt=8

Extreme Skater HD

http://itunes.apple.com/app/extreme-skater-hd/id516535540?mt=8

National Gallery, London HD

http://itunes.apple.com/app/national-gallery-london-hd/id504170483?mt=8

Doodlecast Pro

http://itunes.apple.com/app/doodlecast-pro/id469486202?mt=8

Pro. Police Training 2 Elite

http://itunes.apple.com/app/pro.-police-training-2-elite/id521834583?mt=8

Animation Desk for iPhone

http://itunes.apple.com/app/animation-desk-for-iphone/id448938192?mt=8

Dragon Jump HD

http://itunes.apple.com/app/dragon-jump-hd/id535032819?mt=8

Retro Racing

http://itunes.apple.com/app/retro-racing/id436151675?mt=8

Artistique HD

http://itunes.apple.com/app/artistique-hd/id507862582?mt=8

AnyShape – Photo Editor

http://itunes.apple.com/app/anyshape-photo-editor/id549470976?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!