มาตรการ ธกส. พักชําระหนี้ 2564 ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

มาตรการเร่งด่วน ธ.ก.ส. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 เดือน สำหรับเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://restloan.baac.or.th ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ที่มา – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!