วันเด็กแห่งชาติ 2563 ธนาคาร ธกส. แจกกระปุกออมทรัพย์ “Happy Farm”

วันเด็ก 2563 ธกส. แจกกระปุกออมทรัพย์ “Happy Farm” เพียงแค่ออมเงินฝาก Kids D ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ด่วน มีจำนวนจำกัด!!

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่ม ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป (จำกัดสิทธิ์ 1 บัญชี ต่อ 1 กระปุก และสูงสุดต่อคนไม่เกิน 2 บัญชี)
  2. บัญชีเงินฝากที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ A-Savings และ บัญชีเงินฝากรักษาทรัพย์เท่านั้น

** 11 มกราคม 2563 นี้เท่านั้น**


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!