กรมที่ดิน เปิดลงทะเบียน บอกดิน 2 (2564) แจ้งที่ดินไม่มีโฉนด ที่นี่

โครงการ “บอกดิน 2” ในปี พ.ศ. 2564 คือ การรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ไปใช้สำหรับการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแจ้งสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ https://bokdin2.dol.go.th/ จากนั้นกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน โดยใช้สัญญาณ GPS ของโทรศัพท์มือถือ (ยืนกลางแปลงที่ดินประมาณ 1 นาที เพื่อให้ระบบจับสัญญาณให้แม่นยำ)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!