เลขบัญชีธนาคารธนชาตใหม่ เป็นเลขของ TTB แล้ว อย่าลืมเช็คให้ตรง

สำหรับคนที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารธนชาตเดิม ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นเลขที่บัญชีใหม่ของทีทีบีแล้ว อย่าลืม!! แจ้งเลขบัญชีใหม่ให้ปลายทางที่จะโอนเงินให้เราทราบก่อนโอน และ ตรวจสอบชื่อผู้รับโอนทุกครั้งว่าใช่เราหรือไม่ เพื่อป้องกันการโอนผิดบัญชี สำหรับรายการหักชำระ หรือ นำฝากอัตโนมัติ ที่สมัครไว้สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง แต่อย่าลืม!! ตรวจสอบเลขบัญชีให้ถูกต้องอีกครั้งเมื่อได้รับใบแจ้งค่าใช้บริการ / ใบเสร็จรับเงิน

ตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีเงินฝากทีทีบี เพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!