รวมข้อมูล ที่จอดรถงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

เว็บไซต์ของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ของจุดจอดรถ 27 แห่งเพื่อเชื่อมโยงกับบริการรถ Shuttle Bus 11 เส้นทางเข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยแบ่งจุดจอดรถออกเป็นโซน 4 โซนรอบกรุงเทพฯ และอีก 1 โซนในกรุงเทพชั้นใน จอดได้ตั้งแต่วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

โซนทิศเหนือ

โซนทิศใต้

โซนทิศตะวันออก

โซนทิศตะวันตก

โซนกรุงเทพฯ ชั้นใน


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

แสดงความคิดเห็น (FB)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.