ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรูป ร.10 (ภาพพระราชทาน)

เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปประดับหรือประดิษฐานตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติ

เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ คลิก


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!