ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรูป ร.10 (ภาพพระราชทาน)

เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปประดับหรือประดิษฐานตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติ

เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ คลิก


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

แสดงความคิดเห็น (FB)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.