ตึก CAT ไฟดับ, เว็บไซต์ล่ม&อินเทอร์เน็ตรวน ทั่วประเทศไทย !!

มีข่าวที่กำลังเป็นประเด็นในโลกออนไลน์มาแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ เมื่อมีรายงานเข้ามาว่าตึก CAT (กสท. บางรัก) ซึ่งเปรียบสเมือนศูนย์กลางระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง  ในเบื้องต้นเว็บไซต์หลายๆ แห่งที่วาง Server ไว้ในตึก CAT ได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ADSL บางส่วน (รวมถึงผม) ได้รายงานผ่านทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กว่ามีอาการหลุดบ่อยหรือเข้าเว็บต่างประเทศได้ช้ามากครับ

ตึก CAT บางรัก

ภาพจาก : morkmek

รวมการรายงานสถานการณ์จากโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!