DevVicky Word 2010 : ฟรี!! โปรแกรมจัดการเอกสารเหมือน MS Word ใช้ภาษาไทยได้ไม่มีปัญหา


DevVicky เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมที่ใช้ทำงานคล้ายกับโปรแกรม Word ในชุด Microsoft Office ซึ่ง DevVicky เป็นโปรแกรมที่ฟรี และสามารถทำงานได้เทียบเคียงหรือสามารถทดแทน MS Word ได้ดีเลยทีเดียว โดยที่สำคัญนั้นสามารถรองรับภาษาไทยได้สบายๆ เปิดแก้ไขได้ทั้งไฟล์ doc และ docx อีกทั้งสามารถบันทึกไฟล์ออกมาเป็น PDF ได้อีกด้วย

หน้าตาของ DevVicky
หรูหรา น่าใช้

ใช้งานภาษาไทยได้ ไม่มีปัญหา

เข้าไปดูรายละเอียด และดาวน์โหลดโปรแกรม DevVicky ได้ที่
http://devvicky.com/products.html


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!