กรมการค้าภายในเปิดให้เช็คราคายา โรงพยาบาลเอกชน แบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้

กรมการค้าภายใน เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบราคายาของโรงพยาบาลเอกชน ตามประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่ให้ รพ.เอกชน ต้องแจ้งราคายา เวชภัณฑ์ และอื่น ๆ เพื่อราคายาที่โปร่งใส เป็นธรรม ให้ผู้บริโภคมีทางเลือก และได้รับการรักษาที่สมเหตุสมผล

โดยใครที่ต้องการตรวจสอบสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ > https://hospitals.dit.go.th/app/drug_price_search.php

กรอกชื่อโรงพยาบาลหรือชื่อยาที่ต้องการทราบราคา

สามารถเปรียบเทียบยาชนิดเดียวกันจากโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ด้วย


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!