ดีแทคประกาศเปลี่ยน ใบเสร็จรับเงิน เป็นแบบ e-Receipt เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้ลูกค้า

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทคแจ้งเปลี่ยนการส่งใบเสร็จลูกค้าเป็นใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) แทนใบเสร็จกระดาษ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการรับใบเสร็จหลังชำระเงิน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็เหมือนมีใบเสร็จอยู่ในมือ เปิดดูได้ทุกที่สะดวกทันใจโดยดีแทคจะจัดส่งใบเสร็จผ่าน SMS เป็นหลักรวมถึงส่งทางอีเมล์

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้จากการรับใบเสร็จแบบ e-receipt คือ

  • ได้รับรายละเอียดอย่างครบถ้วน
  • สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
  • สามารถพิมพ์เพื่อเอาออกมาใช้งานได้จริง
  • มีส่วนร่วมในการักษาสภาพแวดล้อม จากการช่วยกันลดปริมาณกระดาษให้น้อยลง

ก่อนหน้านี้ ดีแทคได้เริ่มเปลี่ยนรูปแบบใบแจ้งหนี้ หรือ e-Invoice มาแล้วกว่า 8 ปี ซึ่งการทำ e-Invoice และ e-Receipt ทำให้พบว่าสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน ที่สามารถรับและเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล และยังช่วยลดประมาณการใช้กระดาษจากลูกค้าของดีแทค

  • ดีแทคมีลูกค้ากว่า 1.36 ล้านหมายเลขที่สมัครบริการแจ้งหนี้ผ่านระบบออนไลน์ที่จะได้รับกระดาษจาก e-invoice ที่สามารถประหยัดกระดาษได้ถึง 48,960,000 แผ่น ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษได้ 1,227,892 กิโลคาร์บอน (KgCo2e) เท่ากับต้นไม้ 136,432 ต้น**
  • ถ้าลูกค้าดีแทคในระบบรายเดือนกว่า 6 ล้านคน ซึ่งจะได้รับใบเสร็จรับเงินเป็น e-Receipt  ทั้งหมดหลังจากนี้ จะสามารถประหยัดกระดาษได้ถึง 72,000,000 แผ่น ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษได้ 1,805,724 กิโลคาร์บอน เท่ากับต้นไม้ 200,636 ต้น**

**โดยใช้สูตรการคำนวนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!