[2563] ไม่ไปเลือกตั้งอบจได้ไหม ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 สามารถแจ้งเหตุกับกรมการปกครองย้อนหลังได้ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิทางการเมืองอื่นๆ โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2563

สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 (พิมพ์ออกมากรอกเฉพาะหน้าแรก)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!