กฟผ.เตือน กล่องประหยัดไฟฟ้า ไม่ได้ช่วยประหยัดจริง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกโรงแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ และอย่าซื้อกล่องประหยัดไฟฟ้า เนื่องจากกล่องดังกล่าวไม่ได้ช่วยประหยัดไฟฟ้า ตามที่กล่าวอ้าง นอกจากไม่ช่วยประหยัดไฟฟ้าแล้ว อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ หากต้องการประหยัดจริง ต้องลดการใช้ไฟฟ้า และใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว

นอกจากนี้ เมื่อปี 2016 รายการชัวร์ก่อนแชร์ ของสํานักข่าวไทย ก็ได้ทำการทดสอบแล้วว่าอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าแบบนี้ ไม่สามารถทำได้จริงตามที่กล่าวอ้าง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!