12 ทีมโชว์เจ๋ง ผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รอบชิงชนะเลิศ

2 กุมภาพันธ์ 2561 GISDA พร้อมด้วย Startup Thailand จับมือร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแข่งขันโปรแกรมการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ G-CON 2018 รอบรองชนะเลิศ ภายในงาน Geo-Infotech 2018 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อคัด 12 ทีมให้เหลือ 6 ทีมสุดท้าย

G-CON เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาต่อยอดให้แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริงและมีความยั่งยืน บนข้อมูลที่มีความถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างก้าวกระโดด และการพัฒนาในรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (business model immovation) การจัดแข่งขันมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้มีองค์ความรู้และสร้างมาตราฐาน ที่จะช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเชิงพาณิชย์ โดยการแข่งขันในปีนี้กำหนดโจทย์เป็น 2 หัวข้อคือ Agritech และ Traveltech


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!