ธนาคารออมสิน เปิดให้ขอสินเชื่อร้านค้าเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้

ธนาคารออมสินขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คุณสมบัติ

– ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ประเภท “ชิมช้อปใช้” เช่น ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/วิสาหกิจชุมชน) โรงแรม รีสอร์ท โอมสเตย์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
– ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC
– ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ประชารัฐเดิม
– มีโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ที่สามารถใช้ Internet ได้สำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน”
– มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์/กระแสรายวัน

การลงทะเบียน

ส่วนกลาง 
ลงทะเบียน ได้ที่จุดรับบริการ One Stop Service กรมบัญชีกลาง อาคาร 3 ชั้น 1 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 และห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพ 10 แห่ง* ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ส่วนภูมิภาค 
ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
“ถุงเงิน” 
ใช้รับค่าสินค้าและบริการ โดยใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” สแกนส่อง QR code ที่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ประกอบการ/ร้านค้า ติดต่อได้ที่กรมบัญชีกลาง 02-2706400 และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
สิ้นสุดการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมมาตรการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!