15 กันยายนนี้ IE6 จะเล่น Facebook Chat ไม่ได้แล้ว !!


Facebook โดดเข้ามาร่วมวงขบวนการต่อต้าน IE6 (Internet Explorer 6) กะเค้าด้วย โดยได้ประกาศตัดสัมพันธ์กับ IE6 “หลังวันที่ 15 กันยายน 2553 ผู้ที่ใช้ IE6 จะไม่สามารถใช้ Facebook Chat ได้ !!” อนึ่งคงเป็นเพราะข้อจำกัดต่างๆของเทคโนโลยีใน IE6 ที่ล้าสมัยจนเกินไปทำให้ไม่รองรับฟีเจอร์ใหม่ๆของทาง แต่ผู้ที่รั้นจะใช้ IE6 ต่อไป ก็ะยังสามารถใช้ส่วนอื่นๆของ facebook ได้ตามปกติ

สถิติทั้งโลกล่าสุดจาก Net Applications พบว่า ตอนนี้ IE6 ยังเป็นเว็บเบราเซอร์ที่มีคนใช้มากที่สุดเป็นอันดับสองในสัดส่วน 16.97 % รองมาจาก IE 8 ที่มีผู้ใช้ 26.87 %  และ  Firefox 3.6, IE7, Chrome 5 มีสัดส่วนรองลงมาคือ 16.15 %,  11.43 %,  6.48% ตามลำดับ

ใครยังใช้ IE6 อยู่รีบอัพเกรดด่วนที่ http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/ หรือจะลองเบราเซอร์ทางเลือกอื่นๆอาทิเช่น

ที่มา: pcmag


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!