โปรบัตรเครดิตจ่ายเบี้ยประกัน 2020 มีเงินคืนให้!

รวมโปรโมชั่นสำหรับคนที่ต้องการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต ด้วยบัตรเครดิต ซึ่งจะสามารถได้สิทธิ์พิเศษต่างๆ ตามโปรโมชั่น ได้แก่การได้เครดิตคืนเงิน ซึ่งสำหรับคนที่จ่ายเบี้ยต่อปีมูลค่าแพงๆ คิดแล้วก็ได้กลับมาเป็นพันเหมือนกันครับ

จ่ายเบี้ยประกัน บัตรเครดิต First Choice

ชำระทุกค่าเบี้ยประกัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท*ได้ทั้งเงินคืน พอยท์ และเปลี่ยนพอยท์เป็นเงินคืน จัดได้ทั้งหมวดประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์ ประกันออมทรัพย์ หรือ ประกันเดินทาง

คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน หรือ 3,000 บาทต่อตลอดรายการใช้จ่ายสะสมครบทุก 10,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100บาท (จำกัดเครดิตเงินคืน 1,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก / เดือน) หรือ 3,000 บาทต่อตลอดรายการ เมื่อรูดจ่ายบัตรในหมวดประกันยกเว้น รายการใช้จ่ายหมวดประกันผ่านบริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (KGIB), บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ (KLAB), บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (TGIB) และ บริษัท เทสโก้ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรคเกอร์ (TLAB) ที่ทำการตัดผ่านบัตรอัตโนมัติ ประกัน Unit link และประกัน AIA

คุ้มที่ 2 ชำระทุกค่าเบี้ยประกัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท* คุ้มที่ 2 รับคะแนน สะสมทุกการใช้จ่ายในหมวดประกัน 25 บาท รับ 1 คะแนน ไม่มีจำกัด

คุ้มที่ 3 รับเครดิตเงิน 10% เพียงแลกคะแนน 1,000 คะแนน

จ่ายเบี้ยประกัน บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

สิทธิพิเศษเมื่อชำระเบี้ยประกัน ปีแรก และปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และแลกใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนด
รับเครดิตเงินคืน สูงสุด  90,000 บาท

สำหรับบัตรเครดิต บัตรอินฟินิทและบัตรประเภทอื่นๆ
• รับเงินคืน 13%  เมื่อชำระเบี้ยประกันครบทุก 1,000 บาท + ใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน
• รับเงินคืน 15%  เมื่อชำระเบี้ยประกัน 200,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม 200,000 คะแนน

พิเศษ สำหรับบัตรเครดิต บัตรอินฟินิท
• รับเงินคืน 18%  เมื่อชำระเบี้ยประกัน 500,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม 500,000 คะแนน

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืน)
– บัตรอินฟินิท จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 90,000  บาท/ท่าน/รอบเครดิตเงินคืน
– บัตรธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ท่าน/รอบเครดิตเงินคืน

1 ก.ค. 63 –  31 ธ.ค. 63

จ่ายเบี้ยประกัน บัตรเครดิตธนาคาร CITI Bank

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท

จ่ายเบี้ยประกัน บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ซื้อหรือชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านเจ้าหน้าที่/สาขาธนาคาร แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อซื้อหรือชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ สาขาธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป และใช้คะแนนสะสม SCB Rewards ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดเบี้ยประกันที่ทำรายการ สูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนนต่อท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 12% โดยคำนวณจากคะแนน SCB Rewards ที่นำมาแลก
 • บัตรเครดิตอื่น ๆ (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท, บัตรเครดิตนิติบุคคล) ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยคำนวณจากคะแนน SCB Rewards ที่นำมาแลก
 • ผู้ถือบัตรที่ประสงค์เข้าร่วมรายการ พิมพ์ NL4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน เท่านั้น
 • ตัวอย่างการลงทะเบียน เช่น NL4 567891011121 #8888
 • กรณีลงทะเบียนโดยระบุจำนวนคะแนนเกินยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ทำรายการเข้ามา จะทำการคำนวณคะแนนตามยอดเบี้ยที่ชำระเท่านั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้ามาแต่ไม่ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ระบบจะคำนวณคะแนนสะสม SCB Rewards ที่ 1,000 คะแนน
 • หากยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% จากการแลกคะแนนสะสมเป็นเศษทศนิยม จะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม
 • ธนาคารจะทำการตัดคะแนนสะสม SCB Rewards ที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน และคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

จ่ายเบี้ยประกัน บัตรเครดิตธนาคาร UOB

สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม): ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เซลส์สลิป สิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 10,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 2,000 บาท (เครดิตเงินคืน 20%)

สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เครดิตเงินคืน 300 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต TMRW) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ผู้ถือบัตรจะต้องแลกคะแนนสะสมตามคะแนนที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถแลกคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้
 • การเข้าร่วมรายการ ผู้ถือบัตรหลักต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อยืนยันการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เป็นเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์ CB15 หรือ CB18 หรือ CB20 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ  1 สิทธิ์
  • รหัส CB15 สำหรับการแลกคะแนน 1,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 150 บาท
  • รหัส CB18 สำหรับการแลกคะแนน 5,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 900 บาท
  • รหัส CB20 สำหรับการแลกคะแนน 10,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา
 • ผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส 1,000 คะแนน แลกเป็นเครดิตเงินคืน 15% (1,000 คะแนน เท่ากับ 150 บาท) หรือ 5,000 คะแนน แลกเป็นเครดิตเงินคืน 18% (5,000 คะแนน เท่ากับ 900 บาท) หรือ 10,000 คะแนน แลกเป็นเครดิตเงินคืน 20% (10,000 คะแนน เท่ากับ 2,000 บาท) โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆจนกว่าจะสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะทำการแลกคะแนนสะสม เฉพาะสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ SMS ตอบกลับเท่านั้น สูงสุด 4 สิทธิ์
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเกินกว่า 4 สิทธิ์ต่อเดือน ธนาคารจะเลือกสิทธิ์แลกคะแนนสะสมจากสูงสุดลงไป 4 สิทธิ์
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เพียงพอกับที่ได้ทำการลงทะเบียนแลกคะแนนไว้ ณ วันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน หากลูกค้ามีคะแนนไม่พอในแต่ละสิทธิ์ ธนาคารจะพิจารณาจากสิทธิ์ที่มีคะแนนเพียงพอที่เหลืออยู่
 • สิทธิ์และจำนวนคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ที่แลกเป็นเครดิตเงินคืน (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ไม่ร่วมแลกคะแนนสะสม) จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปสำหรับรายการใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศ
 • จำกัดการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 4 สิทธิ์ต่อลูกค้าต่อเดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวมทุกประเภทบัตรเครดิตยูโอบี)
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ที่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้

จ่ายเบี้ยประกัน บัตรเครดิต KTC

 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/ประกันภัย AIA กับบัตรเครดิต KTC รับคะแนนพิเศษสูงสุด 100% และ แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
 • Allianz Ayudhaya รับสิทธิประโยชน์ 2 สิทธิ์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท และแลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13% เมื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต KTC
 • ชำระค่าเบี้ยประกันไทยประกันชีวิต รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ไม่จํากัดตลอดรายการ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันไทยประกันชีวิตด้วยบัตรเครดิต
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพของ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต กับบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ไม่จํากัดตลอดรายการ
 • ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต ทั้งเบี้ยประกันชีวิตปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านช่องทางตัวแทน ด้วยบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%
 • กรุงไทย-แอกซ่า ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 0% นาน 3 เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!