กรุงไทยขึ้นค่าบริการ SMS Alert แจ้งเตือนเงินเข้า/ออกบัญชี เพิ่มอีก 5 บาท

ธนาคารกรุงไทย ปรับราคาค่าบริการ Krungthai SMS Alert หรือบริการแจ้งเตือนเงินเข้า/ออก ผ่านทางระบบ SMS จากเดิม 15 บาท เป็น 20 บาท/เดือน/บัญชี หรือแบบเหมาจ่าย (สำหรับคนที่มีหลายบัญชี) จากเดิม 25 บาท เป็น 35 บาท/เดือน/ลูกค้า

ข้อควรรู้
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการก่อนวันที่ 1 กันยายน 2561 จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  • ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายการแจ้งเตือนขั้นต่ำ จากเดิม 100 บาท เป็น 1 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท หรือ 1,000 บาท
    • ลูกค้าใหม่ สามารถเลือกอัตราการแจ้งเตือนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครใช้บริการที่สาขา
    • ลูกค้าเก่า สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการแจ้งเตือนขั้นต่ำได้ที่สาขา
    • กรณีลูกค้าไม่เลือกอัตราการแจ้งเตือนขั้นต่ำ ระบบจะตั้งค่าการเตือนขั้นต่ำเป็น 100 บาท

ที่มา – ธนาคารกรุงไทย


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!