5 ขั้นตอนการจองสลาก ล่วงหน้า ผ่าน KTB netbank ของกรุงไทย

วันที่ 19-21 มิ.ย. 61 นี้ ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ล่วงหน้าผ่านทางแอพ KTB netbank ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 5 ขั้นตอน ไม่ต้องไปเข้าคิวจองที่หน้าตู้ ATM ให้เมื่อย เพียงมีแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

19-21 มิ.ย. 61 นี้ เปิดให้ซื้อ – จองล่วงหน้าสลากฯ
 • สลากซื้อ 19 มิ.ย. 61 ซื้อได้คนละ 5 เล่ม
 • สลากจอง (2 วัน) สูงสุดคนละ 10 เล่ม
  • รอบแรก 20 มิ.ย. 61 จองได้คนละ 5 เล่ม
  • กรณีมียอดจองสลากคงเหลือ รอบสอง 21 มิ.ย. 61 จองได้คนละ 5 เล่ม
หมายเหตุ : หากจำหน่ายสลากจองในวันที่ 20 มิ.ย. 61 ไม่หมด จะนำยอดสลากจองที่เหลือมาจำหน่ายต่อในวันที่ 21 มิ.ย. 61 (ทั้งนี้ยอดสลากคงเหลือจะแจ้งผ่านทาง www.glo.or.th)
 • ช่องทาง KTB netbank และ ATM: เปิดให้ทำรายการ ตั้งแต่ 7.30 น. – 12.00 น.
 • ช่องทางสาขา: เปิดให้ทำรายการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสาขา – 12.00 น.
ซื้อจองสลากบน KTB netbank ด้วย link ใหม่ สะดวกยิ่งขึ้นด้วย Link ใหม่ https://www.lotto.ktbnetbank.com 
 1. ยกเลิกการทำการซื้อจองผ่าน URL เดิม https://www.ktbnetbank.com
 2. ซื้อจองสลากบน KTB netbank Application ง่ายขึ้น ผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต
  ผู้ซื้อจองสลากสามารถเลือกปุ่ม lottery ได้จากเมนูด้านซ้ายบนของ KTB netbank ก่อน log in และทำรายการตามขั้นตอนปกติ

3.การซื้อ-จองสลากฯ บน KTB netbank ทั้งผ่านโทรศัพท์มือถือ/แทบเล็ต และผ่านเว็บไซต์ https://www.lotto.ktbnetbank.com ได้มีการเพิ่ม Function ให้กดบันทึกภาพ หลังทำการซื้อ-จองสำเร็จ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 • เตรียมเงินในบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียม ให้เพียงพอก่อนวันซื้อ-จองสลากฯ
  ผู้ประสงค์จะทำรายการต้องนำเงินเข้าบัญชี พร้อมค่าธรรมเนียม ก่อนวันเปิดให้ซื้อสลากหรือจองสลาก โดยจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียม ไม่น้อยกว่า 35,210 บาท โดยไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อ ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองสลาก ดังนี้
  • ประสงค์สลากซื้อ เปิดให้ทำรายการสลากซื้อ วันที่ 19 มิ.ย. 61 ดังนั้น จะต้องมีเงินในบัญชีก่อน 18.00 น. ของวันที่ 18 มิ.ย. 61 มิฉะนั้น จะไม่สามารถทำรายการได้
  • ประสงค์สลากจอง 
   • รอบแรก เปิดให้ทำรายการสลากจอง วันที่ 20 มิ.ย. 61 ดังนั้น จะต้องมีเงินในบัญชีก่อน 18.00 น. ของวันที่ 19 มิ.ย. 61 มิฉะนั้น จะไม่สามารถทำรายการได้
    กรณีมียอดจองสลากคงเหลือ
   • รอบสอง เปิดให้ทำรายการสลากจอง วันที่ 21 มิ.ย. 61 ดังนั้น จะต้องมีเงินในบัญชีก่อน 18.00 น. ของวันที่ 20 มิ.ย. 61 มิฉะนั้น จะไม่สามารถทำรายการได้
 • การซื้อจองสลากผ่าน ATM และ KTB netbank เริ่ม 7.30 – 12.00 น. สำหรับช่องทางเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ เริ่ม ตามเวลาเปิดทำการของสาขา – 12.00 น.
  (ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  สามารถทำรายการโดยไม่ต้องใช้  Bill Payment Card)
 • ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบรายชื่อผู้สั่งซื้อ-สั่งจองของแต่ละงวด
  ผู้ลงทะเบียนโครงการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบรายชื่อผู้สั่งซื้อ-สั่งจองของแต่ละงวด ได้ที่เว็ปไซด์สำนักงานสลากฯ   http://echannel.glo.or.th


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!