เมเจอร์ให้ดูหนังฟรี วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 รอบก่อน 12:00 น.

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปิดให้ชมภาพยนตร์ฟรี ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เฉพาะรอบที่ฉายก่อนเวลา 12:00 น. 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะในระบบปกติเท่านั้น (ยกเว้น ระบบ IMAX, 4DX, VIP Screen, Screen X และ Kids Cinema )

เงื่อนไข ขั้นตอนการรับบัตรดูหนังฟรี !

1. ทางสาขาเปิดรับลงทะเบียนดูหนังฟรี ก่อนเวลาฉาย 30 นาที (รอบก่อน 12.00 น.)

2. 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์  ( ลูกค้าต้องแสดงตัวเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์ ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนได้ )

3. รับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ บริเวณหน้าจุดลงทะเบียนสาขาฯ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

4. บัตรชมภาพยนตร์นี้ สามารถใช้ได้เฉพาะในระบบปกติเท่านั้น (ยกเว้น ระบบ IMAX, 4DX, VIP Screen, Screen X และ Kids Cinema )

5. ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.majorcineplex.com

6. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งของโรงภาพยนตร์แต่ละสาขา

7. เข้ารับสิทธิ์ตามลำดับก่อนหลัง

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง

9. บัตรนี้ไม่สามารถจำหน่าย แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

10. กิจกรรมนี้เฉพาะวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!