MP3Gain โปรแกรมทำให้ไฟล์เพลง MP3 เสียงดังระดับเท่ากันทุกเพลง

เชื่อว่าหลายท่านคงเคยเจอปัญหาหนึ่ง ที่เกี่ยวของกับไฟล์ MP3 หรือไฟล์เสียงเพลงที่ได้ความนิยมในการใช้งาน ปัญหาที่ว่านี้ก็คือ แต่ละไฟล์มีที่มาจากคนละแหล่ง หรืออาจมีเครื่องมือการ rip เพลงมาจากไฟล์ต้นฉบับที่ไม่เหมือนกัน อาจทำใหืไฟล์เหล่านั้นมีความดังไม่เท่ากัน เช่น ในขณะที่เปิดระบบเสียงของลำโพงเท่ากัน บางไฟล์ดังปกติ บางไฟล์ดังมาก บางไฟล์เบามาก

วันนี้ผมจะมานำเสนอโปรแกรมที่จะช่วยปรับระดับเสียงไฟล์ MP3 ของเราให้อยู่ในระดับบที่ดังปกติ ชื่อโปรแกรมว่า MP3Gain เป็นโปรแกรมฟรี

ดาวน์โหลด MP3Gain

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!