พระโคกินอะไร 2562 ชมถ่ายทอดสดวันพืชมงคล พร้อมกัน เวลา 08:29 น.

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เตรียมถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:29 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งสำหรับคนที่ต้องการติดตามการเสี่ยงทายของพระโคว่าในปีนี้พระโคจะกินอะไร ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้พร้อมๆ กันตามเวลาดังกล่าว

พระโคเสี่ยงทายปี 2562

พระโคเพิ่ม และพระโคพูน กิน ข้าว น้ำ หญ้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

[Live] พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 08.20 – 10.00 น. (9 พ.ค. 62)

 

โดย @ThaiPBS

พระโคแรกนา

  • พระโคเพิ่ม มีความสูง ๑๕๙ เซนติเมตร ความยาวลำตัว ๒๓๐ เซนติเมตร  ความสมบูรณ์ รอบอก ๒๐๑ เซนติเมตร อายุ ๙ ปี
  • พระโคพูล มีความสูง ๑๕๗ เซนติเมตร ความยาวลำตัว ๒๓๘ เซนติเมตร  ความสมบูรณ์ รอบอก ๒๐๕ เซนติเมตร อายุ ๙ ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์

 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!