แนะนำ 14 วิธี ประหยัดค่าไฟฟ้า รับมือฤดูร้อนที่กำลังมาถึง (2024)

ในยุคปัจจุบัน ไฟฟ้าเปรียบเสมือนปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนชีวิตของเรา แทบทุกกิจกรรมล้วนต้องพึ่งพาไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน เรียนหนังสือ ความบันเทิง การสื่อสาร การประกอบอาหาร หรือแม้กระทั่งการนอนหลับ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิที่ร้อนจัดยิ่งส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น หลายบ้านจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลม และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อคลายความร้อน

อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรพลังงานมีจำกัด ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง การประหยัดไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักและให้ความสำคัญ บทความนี้ขอนำเสนอวิธีการประหยัดไฟฟ้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน ลดภาระค่าใช้จ่ายในกระเป๋าของคุณ และช่วยให้คลายร้อนได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟ

14 วิธีการ ช่วยประหยัดไฟฟ้า:

1. ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้: เป็นการลดการใช้ไฟฟ้าที่ง่ายที่สุด เพียงแค่ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

2. ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ 26-27 องศาเซลเซียส: การปรับอุณหภูมิลง 1 องศา ช่วยประหยัดไฟได้ 5-10%

3. ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน: แม้จะปิดเครื่องแล้ว ยังมีไฟฟ้ารั่วไหล ควรปลดปลั๊กเพื่อป้องกัน

4. เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง: เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

5. ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง: ช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

6. ไม่เปิด-ปิดตู้เย็นบ่อย ๆ: วางแผนการใช้ตู้เย็น จัดเก็บอาหารให้เป็นระเบียบ

7. พกกระติกน้ำแข็งไว้ดื่ม: ลดการเปิดตู้เย็นบ่อย ๆ

8. ตรวจสอบขอบยางประตูตู้เย็นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน: ป้องกันความเย็นรั่วไหล

9. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED: ประหยัดไฟกว่าหลอดไฟแบบเก่าถึง 90%

10. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า (เบอร์ 5): เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

11. ปิดสวิตช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ใช้งาน: ป้องกันไฟรั่วไหล

12. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์: อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด กินไฟมากกว่าปกติ

13. ติดตั้งสายดิน พร้อมเครื่องตัดไฟรั่ว: ป้องกันไฟดูด ไฟชอร์ต

14. ปลูกต้นไม้บริเวณบ้าน: ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ

นอกจากนี้ ยังมีวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น

  • ใช้แสงธรรมชาติแทนแสงไฟ
  • ตากผ้าแทนการใช้เครื่องอบผ้า
  • อาบน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติ
  • เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้งาน

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!