ใช้ SCB เติมเงิน Lazada wallet รับเงินเพิ่มอีก 100 บาท !

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมกับ Lazada จัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้า SCB เมื่อผูกบัญชีหรือซื้อของ หรือเติมเงินเข้า Lazada Wallet ด้วยบัตรเดบิต หรือหักเงินจากบัญชีของ SCB ขั้นต่ำ 500 บาท รับเงินคืนเข้ากระเป๋า Lazada Wallet 100 บาท ทันที หมดเขตวันที่ 20 ต.ค. 2561 รับสิทธิ์ได้คนละ 1 ครั้ง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • “รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่มี Lazada wallet เพียงสมัครโดยลูกค้าจะต้องใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับธนาคารไทยพาณิชย์ (“SCB”) (ต้องใช้เลข 16 หลักบนบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต กับ Lazada wallet เป็นข้อมูลในการสมัครใช้บริการ) และเติมเงินเข้า Lazada wallet 500 บาทขึ้นไป/ครั้ง ผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติดังกล่าว หรือ ซื้อสินค้ากับ Lazada โดยชำระเงินผ่านการหักบัญชี SCB (ต้องใช้เลข 16 หลักบนบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตเป็นข้อมูลในการหักบัญชี) 500 บาทขึ้นไป/ครั้ง ลูกค้าจะได้รับเงินเข้า Lazada wallet 100 บาท
  • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ วันที่ 20 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2561
  • ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับสิทธิได้ 1 ครั้ง ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ลูกค้าที่ได้รับเงินจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของ Lazada จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
  • Lazada จะนำเงินเข้า Lazada wallet ของลูกค้าที่ทำรายการทันที เมื่อลูกค้าทำรายการสำเร็จตามเงื่อนไขนี้
  • เงินที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
  • Lazada มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เงิน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ได้รับเงินมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
  • Lazada มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ Lazada เป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Lazada Call Center 02-018-0000

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!