ช่องทางซื้อ สลาก ธกส เกษตรยั่งยืน แบบไม่ต้องไปธนาคาร

ธ.ก.ส. แนะนำ 4 ช่องทาง สำหรับใช้ฝากเงินหรือฝากสลากออมทรัพย์ เกษตรยั่งยืน (สลากชุดละ 20 บาท) แบบไม่ต้องไปที่สาขาธนาคาร ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถทำรายการฝากเงิน/ฝากสลากได้ใกล้บ้าน

1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส/เซเว่น(7-11)

  • ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ หรือไม่เกิน 100,000 บาท/วัน ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ
  • ฝากสลากออมทรัพย์ เกษตรยั่งยืน ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ หรือไม่เกิน 100,000 บาท/วัน ค่าธรรมเนียม 5-15 บาท/รายการ

2.ตู้บุญเติม

  • ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ หรือไม่เกิน 5,000 บาท/วัน ค่าธรรมเนียม 30-70 บาท/รายการ
  • ฝากสลากออมทรัพย์ เกษตรยั่งยืน ไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ/วัน ค่าธรรมเนียม 3-10 บาท/รายการ

2.ตู้เติมสบาย

  • ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ/วัน ค่าธรรมเนียม 30-50 บาท/รายการ
  • ฝากสลากออมทรัพย์ เกษตรยั่งยืน ไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ/วัน ค่าธรรมเนียม 3-10 บาท/รายการ

3. ไปรษณีย์ไทย

  • ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ไม่เกิน  50,000 บาท/รายการ หรือไม่เกิน 100,000 บาท/วัน ค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!