SMS ชิมช้อปใช้ ยืนยันสิทธิ์เริ่มเข้าและใช้เงิน 1000 บาท ได้แล้ว

ตอนนี้ใครที่ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ ในวันแรกๆ เริ่มได้รับ SMS ส่งมาเพื่อยืนยันการได้รับสิทธิ์เงิน 1000 บาท เข้าแอพเป๋าตัง แล้ว โดย SMS ดังกล่าวจะถูกส่งเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ไปลงทะเบียนไว้ที่ เว็บไซต์ ชิมช้อปใช้.com โดยระบุให้รีบไปยืนยันตัวตันในแอพเป๋าตัง และใช้เงินภายใน 14 วัน ตามที่กำหนด

อ่านเพิ่มเติม

วิธียืนยันตัวตน ชิมช้อปใช้ บนแอพเป๋าตัง G-Wallet หลังได้รับ SMS เงิน 1000 บาท >> คลิกที่นี่


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!