สปีด-ดี (Speed-D) บริการส่งพัสดุในเซเว่นฯ เปิดให้บริการทุกสาขาแล้ว

สปีด-ดี (Speed-D) บริการส่งพัสดุในเซเว่นอีเลฟเว่น ได้เปิดให้บริการในสาขา 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ทดลองให้บริการเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งชูจุดขายตรงที่ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และระยะเวลาในการส่งที่รวดเร็ว ส่งวันนี้…ถึงพรุ่งนี้

จุดสำหรับการรับพัสดุสามารถส่งของได้ที่เซเว่นทุกสาขา สามารถส่งไปยังบ้านของผู้รับหรือฝากไว้ที่สาขาของเซเว่นปลายทางเพื่อให้ผู้รับไปรับที่สาขาก็ได้

อัตราค่าบริการส่งพัสดุของ Speed-D จะมี 2 ราคา คือราคาที่ส่งภายในภาค และราคาที่ส่งข้ามภาค เริ่มต้นที่ 35 บาท สูงสุดที่ 139 บาท (ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์)

การแบ่งภาคต่างๆ ของ Speed-D

พื้นที่พิเศษ และพื้นที่ห่างไหลที่ระยะเวลาในการขนส่งจะนานกว่าปกติ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!