วิธีคิดค่าส่ง Speed-D : บริการส่งพัสดุใน 7-11 , ส่งกี่วันถึง ?

เปิดให้บริการแล้วครับ สำหรับ Speed-D บริการส่งพัสดุใน 7-11 สำหรับคนที่ต้องการใช้บริการแต่ยังไม่ทราบค่าบริการวันนี้ผมจะมาสรุปให้ครับว่า Speed-D คิดค่าบริการอย่างไร

ค่าส่ง Speed-D

ค่าบริการของส่งพัสดุกับ Speed-D แบ่งออกเป็นค่าบรรจุภัณฑ์ กับค่าบริการส่ง ดังตารางรางด้านล่าง โดยค่าส่งจะแบ่งออกเป็น 2 เรทราคา คือราคาที่ส่งภายในภาค และราคาที่ส่งข้ามภาค ซึ่งการส่งข้ามภาคนั้นค่าบริการจะแพงกว่าภายในภาค 20 บาท

โดยการแบ่งภาคนั้น จะจัดเป็น 7 กลุ่มดังนี้

  • กรุงเทพและปริมณฑล
  • ภาคเหนือ
  • ภาคกลางและภาคตะวันตก
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคใต้
  • พื้นที่ห่างไกล/พื้นที่พิเศษ

ส่งของกับ Speed-D กี่วันถึง ?

สำหรับระยะเวลาการส่งของนั้นถือเป็นจุดเด่นสำคัญของ Speed-D ที่โฆษณาไว้ว่า “ส่งวันนี้…ถึงพรุ่งนี้” กล่าวคือ หากส่งภายในภาคเดียวกันภายใน 21:00 น. จะได้รับของในวันถัดไปก่อนเวลา 14:00 น. ส่วนถ้าต่างภาคจะใช้เวลา 3-5 วัน แต่ถ้าเป็นพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่ห่างไกล ใช้เวลา 5-7 วัน จะเลือกให้รับสินค้าที่สาขาของ 7-11 หรือส่งไปยังบ้านของผู้รับเช่นเดียวกับริการขนส่งอื่นๆ ก็ได้


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!