เสียสละเวลาเพียง 2 นาที เพื่อทำแบบสำรวจของ 9TANA.com

เรียนท่านผู้ชม 9TANA.com ทุกท่าน เนื่องจากผมได้มีการจัดทำแบบสำรวจออนไลน์(Online Survey) เกี่ยวกับการรับชมเว็บไซต์ 9TANA.com แห่งนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเพื่อประกอบการพิจารณา แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาภายใน 9TANA.com ได้ดียิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกๆท่านที่ได้อ่านช้อความนี้ โปรดเสียสละเวลาประมาณ 2-3 นาทีในการทำแบบสำรวจเพียง 8 ข้อในครั้งนี้ ผ่านระบบของ Google Docs คลิกที่นี่เพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม ขอขอบคุณครับ :D


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!