Biadu Archive


Latest Posts

อ่านก่อนซักนิด… ถ้าไม่อยากติด Baidu (และ Hao123) !!

เรียกว่ากำลังเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งนะครับ สำหรับการตั้งข้อสังเกตถึงโปรแกรม Baidu PC faster ที่มักรบกวนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีปัญหาต่างๆ นาๆ จนเกิดกระแสการบอกต่อๆ กันว่า “ไม่ควรติดตั้งโปรแกรมนี้เด็ดขาด” แต่ความจริงแล้วผมเชื่อว่ากว่า 70% ของคนที่ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว “ไม่ได้ตั้งใจติดตั้งโปรแกรมนี้ ด้วยตนเอง” ครับ แต่เป็นเพราะกลยุทธทางการตลาดของ Biadu ที่เล่นกับความมักง่ายและนิสัยการชอบของฟรีของผู้ใช้มาเป็นตัวล่อให้ติดตั้ง Biadu โดยไม่รู้ตัวครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet