GrabExpress Archive


Latest Posts

จะแข่งกับไปรษณีย์ไทย !? GrabExpress เปิดบริการให้ส่งเอกสาร-พัสดุได้ทั่วไทย ถึงที่หมายภายใน 2 วัน

GrabExpress บริการส่งเอกสารและพัสดุในเครือเดียวกับ GrabTaxi ได้ขยายเขตพื้นที่การให้บริการส่งพัสดุเป็นทั่วประเทศไทยแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ให้บริการเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet