teacher Archive


Latest Posts

www.ครูพร้อม.com เปิดแล้ว ให้ครู/นักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 2564

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวเว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (17 พฤษภาคม 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หรือคนที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ในการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเปิดเทอมในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พร้อมกันทั้งประเทศ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ง่ายๆ ด้วย KSP e–Service

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนา “ระบบ KSP e–Service” สำหรับเป็นช่องทางในการให้บริการด้านวิชาชีพได้แก่ การรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาทิ การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียน รวมถึงการขอรับการส่งเสริมยกย่องวิชาชีพจากคุรุสภา อาทิ การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  และการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

เทรนด์ใหม่ #Nofinal : ขอ 15,000 รีทวิต ให้ครูงดสอบไฟน่อล !!

มีกระแสใหม่ดังขึ้นมาในโลกออนไลน์ที่ต่างประเทศครับ เมื่อ Andrew Muennink นักเรียนที่โรงเรียน Round Rock High School ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทวีตพร้อมแนบภาพจับมือตกลงกับครูสอนประจำวิชาศิลปะว่า “ถ้ามีคนมากดรีทวีทครบ 15,000 ครั้ง ครูจะทำการงดสอบไฟน่อลให้” ทำให้เกิดกระแสการส่งต่อและได้รับรีทวิตเป็นจำนวนมาก (ณ ตอนนี้ได้หมื่นกว่าๆ ละ) ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet