webmaster Archive


Latest Posts

แนะนำโครงการ เจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ ครั้งที่ 10 #YWCTH

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะขอแนะนำโครงการดีๆ สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ ที่ชื่อโครงการว่า Young Webmaster Camp หรือมักเรียกกันติดปากว่า “ค่าย YWC” ซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี หรือเทียบเท่า) ได้เข้ามาบ่มเพาะประสบการณ์การเป็นเว็บมาสเตอร์อย่างเจาะลึกและเข้มคน ที่ยากจะหาได้จากที่อื่น !! ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

9TANA ไป iYWC ครั้งที่ 7 มา !!!!

นับว่าเป็นครั้งแรก ที่ผมเอง (ที่ใช้นามแฝงในอินเตอร์เน็ตว่า 9tana) ได้ออกงานและเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณชนชาวเน็ตเป็นครั้งแรก และเป็นงานที่อาจจะเรียกได้ว่างานใหญ่เด็ดเลยทีเดียว นั่นคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์” หรือเรียกสั่นๆว่า IYWC7 โดยค่ายนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย ( INET ) เกี่ยวกับโครงการ IYWC7 ข้อมูลจาก ywc.in.th โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์” ด้วยความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย ( INET )มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสรับทราบถึงวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ รู้จักเว็บมาสเตอร์ที่ดี มีจริยธรรม และได้รับทราบแนวทางที่จะก้าวไปสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ที่ดีในอนาคต โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาวิชาชีพเว็บมาสเตอร์แก่นิสิตนักศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษา สำหรับตัวผมนั้น ได้ไปในสาขา Web Programming !!