วิธีสมัครแอพ ถุงเงิน สำหรับใช้รับเงินจาก เป๋าตัง g-Wallet

ต่อเนื่องจากการออกมาตราการ แจกเงิน 1,000 บาท ไปเที่ยวในประเทศ ของรัฐบาล โดยเงื่อนไขว่าต้องเป็นการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ในแอพ เป๋าตัง เท่านั้น โดยในตอนนี้ระหว่างที่ยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนไปลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ทางกรมบัญชีกลางก็เตรียมระดมรับสมัครร้านค้า โรงแรมที่พัก หรือบริการต่างๆ ให้ใช้ Application ถุงเงิน สำหรับการรับเงินจาก g-Wallet ดังกล่าว โดยแอพ ถุงเงิน นั้นอธิบายง่ายๆ ก็คือจะเป็นแอพสำหรับฝั่งร้านค้าหรือฝั่งคนรับเงินนั่นเอง ส่วนเป๋าตัง เป็นแอพสำหรับคนจ่ายเงิน ซึ่งแอพทั้งคู่ล้วนพัฒนาและอยู่บนระบบของธนาคารกรุงไทยอีกที

ถุงเงิน เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้สามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางช่องทางใหม่นี้ได้

คุณลักษณะเด่น:

  • สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับชำระเงินได้
  • รายงานการขาย สรุปยอดขายประจำวัน
  • ดูประวัติยอดขาย ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

วิธีการลงทะเบียน:

ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือก สามารถลงทะเบียนได้เพียงนำบัตรประชาชน และสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ไปยังธนาคารกรุงไทยทุกสาขา https://www.ktb.co.th/th/contact-us/ktb-location

ขั้นตอนการใช้:

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน”
  • เข้าใช้งานด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
  • เปิดแอปพลิเคชั่น และกดปุ่ม “สแกนบัตร”
  • กรอกจำนวนเงินที่ต้องการรับชำระ
  • สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของลูกค้า และยืนยันการรับชำระ

ดาวน์โหลดแอพ ถุงเงิน : สำหรับ Android | สำหรับ iPhone

ผู้ประกอบการ หรือร้านค้า ที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562  ดังนี้
1. ผู้ประกอบการ ร้านค้า ประเภท “ชิมช้อปใช้” เช่น ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าท้องถิ่น (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) (OTOP/วิสาหกิจชุมชน) โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถยื่นใบสมัคร โดยเตรียมเอกสารหลักฐานและดำเนินการ ดังนี้
1.1 หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ
1.2 หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือ
1.3 กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ก็สามารถให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะได้มีหนังสือประสานขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เพื่อให้ความร่วมมือในการเซ็นต์รับรองให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการตามตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว
1.4 บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการหรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดบริการรับสมัคร เพื่อใช้งานตามมาตรการได้
1.5 มีมือถือ Smart Phone มีเครือข่าย Internet และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง Application ถุงเงิน
1.6 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด สำหรับส่วนกลางยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา
8.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และตามจุดให้บริการ
One Stop Service ในเบื้องต้น จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กันยายน 2562 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่และเวลาให้บริการโดยเร็วที่สุด
1.7 เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับรหัส OTP ทางโทรศัพท์ที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันข้อมูล
จึงจะสามารถใช้งาน Application ถุงเงิน โดย บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะดาวน์โหลด Application ถุงเงิน พร้อมให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า กลับไป ในวันเดียวกัน
2. ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่ติดตั้งเครื่อง EDC ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” สามารถสมัครได้เช่นเดียวกับร้านค้าประเภท “ชิมช้อปใช้” โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครเช่นเดียวกันตามข้อ 1.6
แต่ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานเนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว หลังจากนั้น บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะดาวน์โหลด Application ถุงเงิน พร้อมให้คู่มือการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า กลับไป ในวันเดียวกัน
3. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มี Application ถุงเงินประชารัฐเดิมอยู่แล้ว บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะส่ง SMS เพื่ออัพเดท Application ถุงเงิน เวอร์ชั่นใหม่ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอัพเดท
และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่
ทั้งนี้ ททท. จะได้จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ร้าน “ชิมช้อปใช้” เพื่อติดร้านค้าหรือสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ใช้ Application เป๋าตัง รับทราบและมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสามารถขอรับได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง กรณีที่มีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด และกรมบัญชีกลาง เบอร์โทรศัพท์ 0 0127 7000 ต่อ 4662 6707
ที่มา – GNews

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save