พันธบัตรรัฐบาลเราชนะ ดอกเบี้ยสูงสุด 3% ซื้อผ่านแอปเป๋าตัง

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะ อายุ 5 ปี บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไม่มีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุพันธบัตร สำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 3%

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

  • ปีที่ 1 – 2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี
  • ปีที่ 3 – 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
  • ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
    (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/587


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

แสดงความคิดเห็น (FB)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.