ทรูแจกซิมฟรี ใช้เรียนออนไลน์ พร้อมเน็ต 10Mbps ไม่อั้น รับได้ที่ 7-11

ทรู ร่วมกับกสทช. สนับสนุนแพ็กเน็ตไม่จำกัดใช้เรียนออนไลน์ฟรี ใช้ฟรี 2เดือน (ปกติ 79 บาท/เดือน) แพ็กเน็ตความเร็ว 10 Mbps ในการเรียนออนไลน์ทาง video conference รวม 7แอปฮิต True Vroom,Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cisco Meeting, Webex และ Line Chat พร้อมอินเตอร์เน็ตเพิ่มอีก 2GB พิเศษ! รับซิมฟรี 3 ส.ค.64 – 9 ส.ค.64 ได้ที่ ทรูช็อป ทรูสโตร์ และตัวแทนจำหน่าย แจ้งเบอร์มือถือรับสิทธิที่โรงเรียน/สถานศึกษาของตน

เงื่อนไข กสทช.

  • สิทธิ์โปรโมชันดังกล่าวเฉพะโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สังกัดกระกรวงศึกษาธิการเท่านั้น
  • นักเรียนสามารถรับสิกธิ์โปรโมชันดังกล่าวได้ผ่านสถาบันการศึกษาต้นสังกัดของตน
  • จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลข / บัตรประชาชนเท่านั้น

เงื่อนไขในการขอรับซิมฟรี:

  • สามารถขอรับชิมการ์ตได้ที่ ทรูช็อป ทรูสโตร์ และตัวแทนจำหน่าย
  • เพียงแสดงบัตรประชาชนเก่เจ้หน้าที่ในการรับชิม (1 ชิม / 1บัตรประชาชน / โครงการ)
  • ชิมที่สามารถเลือกรับได้จะเป็นชิมระบบเติมเงินเท่านั้น
  • สำหรับนักเรียนที่สามารถรับชิมฟรี ได้ตั้งแต่ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกนอกโรงเรียน (กศน.) และสามารถอนุโลมให้ผู้ปกครอง สามารถขอรับชิมการ์ตแทนได้
  • เพียงนำบัตรประชาชนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับชิม
  • เมื่อรับชิมการ์ตจากเจ้าหน้าที่แล้วจะต้องทำการลงทะเบียนชิมตามเงื่อนไขกสกช.ที่ระบุไว้
  • ระยะเวลาขอรับชิม ภายใน 3 ส.ค. 64 – 9 ส.ค. 64 เท่านั้น และต้องอยู่ในเวลาทำการของช่องทางที่ระบุไว้

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!