โหลดด่วน! Vaccine บางซื่อ app สำหรับ Android – iOS ใช้จองวัคซีนโควิด

Vaccine บางซื่อ เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับผู้ที่จองคิวมาล่วงหน้าและมีข้อมูลในระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความแออัด ที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ เริ่มเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 Vaccine บางซื่อ app มีทั้งในระบบ Android และ iOS เชิญโหลดกันได้ครับ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!