เปิดลงทะเบียน เราชนะ แบบไม่มีมือถือ/ไม่มีสมาร์ทโฟน เริ่ม 15 ก.พ. นี้

กระทรวงการคลังขอปรับปรุงข้อมูล โครงการ เราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 – 25 ก.พ. เป็นต้นไป ส่วนวิธีการใช้สิทธิ กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้ง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!