เราชนะ ใช้ซื้อตั๋วเรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยาได้

กรมเจ้าท่า ช่วยเหลือผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้  เพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 31 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ “เราชนะ” จะได้รับสติ๊กเกอร์จากธนาคารกรุงไทยเพื่อนำไปติดที่ตัวเรือโดยสารเพื่อให้ประชาชนทราบ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!