[บัตรคนจน] การประปาฯ เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำ 100 บาท ฟรี 10 เดือน

ตามที่ทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปาตามยอดที่ชำระจริง ตอนนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวงก็ได้เปิดให้ผู้ถือดังกล่าวมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การอุดหนุนเงินค่าน้ำแล้ว

การประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

คู่มือการลงทะเบียนของการประปาส่วนภูมิภาค >> คลิก

การประปานครหลวง

ไปลงที่สำนักงาน กปน. และศูนย์บริการดังรายละเอียดด้านล่าง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!