คนละครึ่ง กับ ช้อปดีมีคืน เงื่อนไขต่างกันอย่างไร ? เลือกใช้สิทธิ์ไหนดี ?

กรุงไทยทำแผนภาพเปรียบเทียบระหว่างโครงการ คนละครึ่ง กับ โครงการ ช้อปดีมีคืน ของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยทั้ง 2 โครงการนี้ 1 คน จะสามารถเลือกใช้ได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น ซึ่งโดยสรุปแล้ว โครงการคนละครึ่ง เหมาะสำหรับคนที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี สำหรับคนที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าขนาดเล็ก ร้านโชห่วย หรือมีค่าลดหย่อนภาษีอื่นๆ แล้ว

ส่วนโครงการช้อปดีมีคืน เหมาะกับคนที่มีรายได้สุทธิเกิน 5 แสนบาท/ปี หรือคนที่ซื้อของในห้าง ร้านที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีแผนซื้อของมูลค่าสูงปลายปีอยู่แล้ว สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ดูและเปรียบเทียบได้จากตารางเลยครับ


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!