วันครู 2563 เมเจอร์ให้ดูหนังฟรี 30,000 สิทธิ์

คุณครูเตรียมตัวให้พร้อมไปดูหนังฟรีกัน!!  แล้วอย่าลืมบอกนักเรียนด้วยนะว่า วันครูปีนี้ ครูลาไปดูหนังนะ เฉพาะวันที่ 16 มกราคม 2563  ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู , บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563) ต่อพนักงานลงทะเบียนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในราคา/โรงภาพยนตร์ปกติ)

เงื่อนไข

– แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู, บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563) ต่อพนักงานที่ Box Office หรือ M Corner เพื่อรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในโรงภาพยนตร์ระบบปกติ และที่นั่งปกติ)

– 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ เฉพาะแถว E และ แถว F ที่นั่งปกติและโรงภาพยนตร์ระบบปกติ ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้

– ใช้สิทธิ์ชมภาพยนตร์ได้ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เท่านั้น

– จำนวนจำกัด 30,000 สิทธิ์

– รับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เท่านั้น

– บัตรชมภาพยนตร์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

– โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  •  วันครู ครูสมัครสมาชิก หรือ ต่ออายุบัตร M GEN ฟรี!!

เงื่อนไข

– แสดงบัตรประจำตัวครู (บัตรข้าราชการครู, บัตรครูเอกชน หรือ บัตรครูฝึกสอน ปี 2563)

– สมัคร หรือ ต่ออายุ M Gen Regular และ Freedom ฟรี

– 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

– กิจกรรมภายในวันที่ 16 มกราคม 2563

– จำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์

– โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่เเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏ การสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือ ความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัทโดยชัดแจ้ง

 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!